2013

Publisert 18. feb. 2014 11:29

Kvalitetsreformen er unik i europeisk sammenheng, sier Åse Gornitzka i et intervju med Forskerforum. Mens kvalitetsreformen handlet mest om utdanning, var resten av Europa opptatt av toppforskning.

Publisert 18. feb. 2014 11:12

En reform er som en organisme, og over ti år vil den bevege seg, sier Åse Gornitzka i et intervju med Forskerforum.

Publisert 12. des. 2013 15:16

Det haster å komme til enighet mellom Hellas og troikaen. Det er vanskelig for Hellas å utøve EU-formannskap med konflikt over seg, sier Erik Oddvar Eriksen i et intervju med Nationen.

Publisert 12. des. 2013 15:11

«Euroflyktningene» som kommer til Norge forlater ofte en jobb i hjemlandet, viser ny forskning. Lønnen er nemlig så lav at man ikke kan leve av den.

Publisert 9. des. 2013 11:48

Europeere fra kriserammede hjemland har store forhåpninger når de kommer til Norge for å jobbe. Men de får problemer når de skal navigere byråkratiet.

Publisert 15. nov. 2013 12:13

EU er bra for britene, viser første rapport om maktforholdet mellom London og Brussel. Resultatet av to års utredning kan bli et dobbelt dilemma for David Cameron, skriver Helene Sjursen i Morgenbladet.

Publisert 11. okt. 2013 10:25

En handelsavtale mellom USA og EU betyr ikke nødvendigvis at håpet om et multilateralt regelverk er dødt, skriver Helene Sjursen i Morgenbladet. Norske aktører har tatt til orde for at Norge bør inngå en lignende handelsavtale med USA.

Publisert 11. sep. 2013 12:06

Løftet fra både Høyre og Arbeiderpartiet om å føre en aktiv Europa-politikk hopper bukk over det grunnleggende problemet i Norges tilknytning til EU, skriver Helene Sjursen i Morgenbladet.

Publisert 14. juni 2013 12:25

Utenriksministeren sauser sammen begreper når han ønsker å utfordre skillet mellom altruisme og egeninteresse, skriver Helene Sjursen i Morgenbladet.

Publisert 31. mai 2013 09:18

Den store debatten om norsk utenrikspolitikk skulle aldri vært ledet av staten selv, skriver Helene Sjursen i Morgenbladet.

Publisert 29. apr. 2013 16:14

USAs finanskrise rammet Europa hardt på grunn av feilslått politikk gjennom 30 år, skriver Agustín José Menéndez i Morgenbladet.

Publisert 18. mars 2013 10:41

Beppe Grillos valgseier kan være bra for Europa, skriver Agustín José Menéndez på aftenposten.no.