2012 - Side 2

Publisert 25. apr. 2012 08:51

Professor Erik Oddvar Eriksen ved ARENA mener store sosiale omkostninger og manglende økonomisk vekst tvinger Angela Merkel til å endre kurs i den økonomiske politikken.

Publisert 18. apr. 2012 09:32

- Det er veldig vanskelig å spå utfallet av dette valget i Hellas. Folk er så sinte at det ikke skal undervurderes, sier Asimina Michailidou.

Publisert 18. apr. 2012 09:30

Erik Oddvar Eriksen kommenterer Behring Breiviks faktafeil om flerkultur i Europa.

Publisert 28. mars 2012 15:07

Då ein rapport om Noreg sin tilknyting til det europeiske forskingsområdet blei presentert til kunnskapsminister Kristin Halvorsen i går, uttrykte professor og leiar for forskingssenteret ARENA ved UiO, Erik Oddvar Eriksen støtte til rådet til regjeringa om å halda fram med dagens tilknytingsform til EUs forskingsprogram.

Publisert 26. mars 2012 08:49

Ekspertene selv mener de bidrar til bedre beslutninger. Lurer de seg selv – og oss?, skriver Cathrine Holst i Morgenbladet.

Publisert 22. mars 2012 09:20

"Finanspakta legg opp til ein streng budsjettdisiplin. Mange spør korleis det kan skape vekst", sier Erik Oddvar Eriksen til Nationen.

Publisert 14. mars 2012 10:39

Den norske sosiologen Cathrine Holst peker på at det er mange kjente forklaringer på inntektsforskjellene mellom kvinner og menn i Norge: høyere deltidsandel blant kvinner, flere kvinner jobber i offentlig sektor, det er flest menn i lederposisjoner, og typiske kvinneyrker betales lavere enn typiske mannsyrker.

Publisert 14. mars 2012 10:33

- Den økonomiske situasjonen i Hellas vil i tiden fremover bare bli verre og verre for en del familier. Når det ikke er jobber å oppdrive, vil flere og flere grekere søke lykken i utlandet, sier Asimina Michailidou til e24.

Publisert 16. feb. 2012 09:52

- Det vil bli en forverret resesjon i Hellas fordi de nye sparetiltakene ikke stimulerer til økonomisk vekst og økt kjøpekraft blant grekerne. Basisvarer som melk, brød og bleier koster like mye i Hellas som i Norge, og folk har rett og slett ikke råd til å brødfø familien, sier Asimina Michailidou til Dagsavisen.

Publisert 16. feb. 2012 09:46

ARENA forsker Asimina Michailidou mener potensialet for kutt nå er brukt opp i Hellas.

Publisert 6. feb. 2012 11:28

Feminismen har vært en samfunnsformende -isme. Hva nå?, spør Cathrine Holst i Morgenbladet.

Publisert 6. feb. 2012 11:09

John Erik Fossum diskuterte eurokrisa i spesialprogrammet "Temadag i P2: Europa i krise".

Publisert 2. feb. 2012 10:53

Erik Oddvar Eriksen svarte Dagsavisen om EUs finanspakt.

Publisert 19. jan. 2012 10:15

Dene kommentaren skrev Espen D. H. Olsen, forsker ved ARENA, i Klassekampen 19. januar 2012.

Publisert 19. jan. 2012 10:00

- EU vil i første omgang forsøke å løse konflikten ved hjelp av dialog, og heller benytte gulrøtter enn pisk. Dersom det ikke nytter, vil EU benytte sanksjoner for å tvinge Ungarn inn i folden, sier Erik O. Eriksen, professor ved Universitet i Oslo.