‘Protester kan hindre ekstremisme’

Fagbevegelsen mobiliserte i går til massive protester mot kuttene i Europa. Det kan demme opp for ekstreme bevegelser, tror forsker Erik Oddvar Eriksen ved ARENA.

(Foto: UiO)

Les mer i Vårt Land 15. november 2012, side 8–9
(pdf – kun for UiO-ansatte)

Publisert 15. nov. 2012 11:08 - Sist endret 15. nov. 2012 11:08