Fra krig til agurker, smørberg og fred

Europaforsker Helene Sjursen er enig med Nobelkomiteen i at EU i stor grad er et politisk prosjekt som har lyktes i å gjøre tidligere fiender til partnere.

Foto: UiO

Les hele artikklen i Aftenposten lørdag 13. oktober 2012. (pdf - kun for UiO-ansatte)

Publisert 18. okt. 2012 09:24 - Sist endret 18. okt. 2012 09:28