Ulønnsomme borgere

- Det SSB presenterer, er egentlig ikke noe annet enn en påpekning av at så lenge vi i gjennomsnitt bruker mer penger enn vi får inn i skatter og avgifter, så er ikke økonomien bærekraftig på sikt. Det er ikke akkurat noen revolusjonerende innsikt, skriver Christer Gulbrandsen.

Foto: UiO

Les kommentaren i Dagens Næringsliv 26. mai. (pdf - for UiO-ansatte)

Publisert 29. mai 2012 11:58