2012

Publisert 17. des. 2012 14:02

– EU går mot en deling i to ulike enheter. Landene i euro-sonen vil gå mer i retning av en føderasjon, mens det vil oppstå en ytre sone i EU som står stille, sier Ian Cooper til Mandag Morgen.

Publisert 11. des. 2012 10:27

– EU har gjort utenrikspolitikk til innenrikspolitikk og har gradvis lagt flere områder under felles styring, sa Helene Sjursen om fredsprisen til EU på NRK P1s Her og nå 10. desember.

Publisert 6. des. 2012 12:10

Rune Slagstad er forsker og professor, men samtidig og hele tiden offentlig intellektuell. Dobbeltløpet preger alt han skriver, skriver Cathrine Holst i Morgenbladet.

Publisert 16. nov. 2012 10:49

Stortingsmelding nr. 5 om EØS og Norges andre avtaler med EU har hittil gått ubemerket hen, skriver Helene Sjursen.

Publisert 8. nov. 2012 15:15

Avslaget på SFF-søknaden fra ARENA resulterte i krass kritikk mot Forskningsrådet fra en av de internasjonale ekspertene som vurderte den. – Vi kjenner oss ikke igjen, sier divisjonsdirektør Anders Hanneborg i NFR.

Publisert 28. sep. 2012 11:50

Den felles utenriks­politikken i EU omfatter stadig mer, selv om landene hevder at de styrer dette feltet selv, skriver Helene Sjursen i Morgenbladet.

Publisert 26. sep. 2012 16:40

I dag er det 40 år siden Norge sa «nei» til medlemskap i det som skulle bli EU. Men hva hvis vi hadde sagt «ja»? – Vi kunne ha fått en annen debatt enn den vi har i dag, sier John Erik Fossum.

Publisert 24. aug. 2012 15:56

Det har manglet tunge forskningsbidrag rundt betingelsene for utvikling av demokratisk styresett i en styringsstruktur med overnasjonale trekk, skriver Helene Sjursen i Morgenbladet.

Publisert 24. aug. 2012 15:48

I EU-debatten er det mye synsing og stor mangel på tunge forskningsbidrag, skriver Erik Oddvar Eriksen i Aftenposten.

Publisert 29. juni 2012 10:20

Den spanske krisen er viktig fordi den viser de komplekse dynamikkene i Europas krise, skriver Agustín José Menéndez i Morgenbladet.

Publisert 22. juni 2012 10:37

– Klokken er fem på tolv. Statslederne er nødt til å bli enige om noen løsninger på toppmøtet neste uke, sier Erik Oddvar Eriksen i Morgenbladet.

Publisert 7. juni 2012 15:36

Situasjonen i Eurosonen utvikler seg fra dårlig til verre. Nå er også Spania på konkursens rand, kommenterer Erik O. Eriksen i VG.

Publisert 1. juni 2012 14:52

Nye generasjoner historikere og samfunnsforskere gir oss andre fortolkninger og alternative ideer om viktig og uviktig i det tyvende århundre, skriver Cathrine Holst i Morgenbladet.

Publisert 29. mai 2012 11:58

- Det SSB presenterer, er egentlig ikke noe annet enn en påpekning av at så lenge vi i gjennomsnitt bruker mer penger enn vi får inn i skatter og avgifter, så er ikke økonomien bærekraftig på sikt. Det er ikke akkurat noen revolusjonerende innsikt, skriver Christer Gulbrandsen.

Publisert 8. mai 2012 10:56

– For dem som ønsker et mer sosialt rettferdig Europa må valget av Hollande være en gledens dag. Han vil neppe gjøre alvor av kravet om å reforhandle EUs finanspakke, men vil prøve å sukre pillen ved å få på plass flere arbeidsmarkedstiltak og andre vekststimulanser. Det kan være et nyttig korrektiv til den ensidige innstramningslinjen som Angela Merkel har stått for, sier Erik Oddvar Eriksen.

Publisert 8. mai 2012 10:50

Om ingen av partiene greier å danne en regjering og det blir lyst ut nyvalg, blir trolig anti-EU-klimaet enda sterkere, tror forsker Asimina Michailidou ved ARENA.