3,98 publiseringspoeng per ARENA-forsker

Også i fjor leverte ARENA-forskerne solide resultater: 2020-tallene viser at de sto for tre ganger så mange publiseringspoeng som gjennomsnittet ved universitetene i Norge. 

Bildet kan inneholde: smil, anlegg, blad, skjegg, stående.

Fornøyd: Daniel Naurin, senterleder ved ARENA. Foto: Tron Trondal / UiO

ARENA fortsetter å levere på hovedoppdraget sitt – publisering av fremragende forskning. Det viser de nye tallene fra NSDs statistikk for høyere utdanning. Også i fjor var publiseringspoengene per vitenskapelig ansatt blant de absolutt høyeste i landet:

ARENA-forskerne produserte i gjennomsnitt 3,98 publiseringspoeng hver.

Det er tre ganger så mye som snittet for universitetene i Norge (1,33) og over dobbelt så høyt som gjennomsnittet på UiO (1,85).

– 2020 var et utfordrende år for oss på mange måter, men først og fremst på grunn av pandemien. De høye publiseringstallene viser at ARENA likevel har lyktes i å holde forskningen i gang på høyt nivå, noe som er veldig gledelig, sier Daniel Naurin, senterleder ved ARENA.

Fjorårets resultat er godt, men skiller seg ikke nevneverdig fra tidligere år. ARENA-forskerne har over tid stått for et imponerende høyt publiseringsnivå:

I perioden 2015 til 2020 har hver av ARENA-forskerne i gjennomsnitt produsert 3,95 publiseringspoeng i året (se faktaboks).

­– ARENA er et forskningsinstitutt. Det betyr at vi skal publisere mer enn institutter som også bruker store deler av tiden på undervisning, understreker Naurin.

Publiseringspoeng per ARENA-forsker

  • 2015: 5,13
  • 2016: 3,58
  • 2017: 3,70
  • 2018: 4,10
  • 2019: 3,23
  • 2020: 3,98

Publiseringspoeng gir uttelling i det såkalte tellekantsystemet, et mål på vitenskapelig publisering som gir poeng for utgivelser i fagfellevurderte publikasjonskanaler.

Publiseringspoengene er hentet fra NSDs statistikk over universitets- og høyskolesektoren. De fullstendige 2020-tallene for instituttsektoren er ikke klare ennå.

Fridjof Nansens Institutt (FNI) har likevel rapportert om solide 3,93 publiseringspoeng per forsker, og ligger dermed an til å toppe listen over instituttene. Det gjorde de også i 2019 med 3,19 publiseringspoeng per forskningsårsverk. I 2018 var NUPI soleklart beste institutt med 3,57 publiseringspoeng per forsker.

Publisert 21. apr. 2021 15:44 - Sist endret 21. apr. 2022 14:41