– Det er umulig å forstå implikasjonene av EØS-avtalen uten å forstå EU

Selv om Norge samarbeider tett med EU på nær sagt alle politikkområder, har forskning på europeiske forhold trange kår.

– NAV-skandalen dokumenterer kunnskapshull og kompetansesvikt i politikk og forvaltning, sier Erik Oddvar Eriksen, senterleder ved ARENA.

– Det er ikke mulig å forstå hvilke implikasjoner EØS-avtalen har for norsk rett, med mindre man forstår hva slags politisk system EU er.

Eriksen skrev tidligere i år et debattinnlegg om kunnskapsproblemet som førte til NAV-skandalen.

«EØS-rett er ikke en særegen rett, men EU-rett», skriver han der. Når ikke borgerne og deres profesjonelle hjelpere har vært med på å fatte lovene i åpne demokratiske prosesser, så verken kjenner de til dem eller føler noe for dem.

Det er generelt lite kunnskap om hvilken effekt Norges EU-tilknytning har. ARENA og en rekke andre fagmiljøer minnet om dette i et opprop i 2018.

Her går det fram at selv om Norge har søkt et nært og tett samarbeid med EU på nær sagt alle politikkområder, har grunnleggende forskning på europeiske forhold hatt trange kår.

Publisert 28. aug. 2020 09:57 - Sist endret 28. aug. 2020 09:57