COMPLEX: Nytt NFR-prosjekt om EU-rettens kår i norsk lov

NAV-skandalen synliggjorde faren ved manglende EØS-kompetanse i forvaltningen. Nå har Forskningsrådet gitt ARENA støtte for å finne ut hvordan EU-rett implementeres av norske myndigheter.

I dag feires det på ARENA etter en vellykket søknadsrunde hos Norges forskningsråd:

Prosjektleder Erik O. Eriksen og ARENA-kolleger er tildelt 12 millioner kroner til prosjektet «European Integration and National Law: A theory of administrative behaviour in complex institutional settings» (COMPLEX).

COMPLEX skal undersøke EU-rettens betydning for Norge og norske myndigheters rolle i implementeringen av europeisk lovgivning: Hvordan inkorporeres EU-retten i norsk lov, når forvaltningen – med sine forståelseshorisonter – tolker lovverket?

Det er nettopp dette NAV-skandalen dreide seg om, da politisk motvilje og manglende kunnskap om EU og EØS førte til fatale feilsteg. 

Selv om velferdstjenester er et av forvaltningsområdene som skal undersøkes, handler ikke COMPLEX først og fremst om NAV, men om hva som kan gå galt i et politisk differensiert EU. Prosjektet skal undersøke en rekke statlige organer innen velferdstjenester, miljøvern og finansvesen.

Vi gratulerer prosjektgruppen og gleder oss til fire år med ny kunnskap om EU-rettens kår i norsk lovgivning!

Les også hva Erik O. Eriksen tidligere har skrevet om NAV-skandalen og kunnskapsproblemet.

Publisert 16. des. 2020 14:50 - Sist endret 16. des. 2020 14:50