Masterstudent ved ARENA tildeles Universitetet i Oslos bærekraftspris

Tidligere masterstudent ved ARENA Sigrid Jerpstad har vunnet UiOs bærekraftspris for sin masteroppave om EUs rolle i forhandlingene om FNs bærekraftsmål. Det å ha kontorplass på ARENA, og mulighet til å snakke med forskere som jobber med internasjonale spørsmål har vært lærerikt, sier Jerpstad.

prisvinner holder opp en rapport foran vegg av bøker

Sigrid Jerpstad har vært tilknyttet det ARENA-koordinerte prosjektet GLOBUS, og har publisert masteroppgaven sin i prosjektets rapportserie.

Jerpstad er en av tre studenter som har vunnet Universitetet i Oslos pris for beste masteroppgave om bærekraft. Juryen gir Jerpstad skryt for å bidra til viktig kunnskap om EUs forståelse av egen rolle i implementeringen av FNs bærekraftsmål, og skriver videre i sin begrunnelse at «slike analyser, fra et politisk sosiologisk perspektiv, har ikke vært utbredt i forskning på EU tidligere».

Prisen tildeles årlig til oppgaver som bidrar til kunnskap og innsikt i bærekraftig utvikling. Prisen består av 10.000 kroner og deles ut av prorektor Gro Bjørnerud Mo under Studentenes miljøfestival på Realfagsbiblioteket på Universitetet i Oslo 3. september.

– Slike analyser, fra et politisk sosiologisk perspektiv, har ikke vært utbredt i forskning på EU tidligere. 

Juryens begrunnelse

Hvem bør bære byrden?

I sin masteroppgave Who Should Bear the Burden? The EU's Approach to Responsibility for the Sustainable Development Goals, undersøker Jerpstad EUs tilnærming til spørsmålet om ansvar for bærekraftig utvikling. I følge Jerpstad var spørsmålet om hvem som skal ta ansvar for bærekraftig utvikling et svært omdiskutert tema under forhandlingsprosessen som ledet til bærekraftsmålene i 2015.

– Et av hovedfunnene i oppgaven er at EU var opptatt av at fremvoksende økonomier som Kina og India skal ta en større del av ansvaret, for eksempel når det gjelder finansiering av utviklingstiltak og bærekraftsmålene. EU mente at de landene som har god økonomisk vekst og store utslipp i dag, skal ta sin del av ansvaret.

Jerpstad forklarer at mange fremvoksende økonomier og utviklingsland er svært uenige i dette.

– I internasjonale forhandlinger, som for eksempel internasjonale klimaforhandlinger, legger utviklingsland ofte vekt på historisk ansvar, det vil si at land som har hatt store utslipp før, skal ta mer ansvar i dag, sier Jerpstad.

– EU var opptatt av at fremvoksende økonomier som Kina og India skal ta en større del av ansvaret, for eksempel når det gjelder finansiering av utviklingstiltak og bærekraftsmålene.

Sigrid Jerpstad

Hva er en rettferdig utenrikspolitikk?

Jerpstad var masterstudent ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, og tilknyttet det ARENA-koordinerte prosjektet Reconsidering European Contributions to Global Justice – GLOBUS, ledet av Helene Sjursen. GLOBUS er finansiert av verdens største forskningsprogram, EUs Horisont 2020, og har partnere over hele verden. Prosjektet har som mål å vurdere EUs bidrag til global rettferdighet. Et viktig tema i prosjektet er ulike aktørers syn på hva som er rettferdig. Jerpstad brukte rammeverket fra GLOBUS aktivt i sin oppgave.

– GLOBUS-konseptene hjalp meg å strukturere de ulike synene på hva en rettferdig fordeling av byrder er, både nasjonalt og internasjonalt. Rammeverket hjalp meg å sette søkelys på tre veldig forskjellige måter å se på rettferdighet og ansvarsfordeling på, sier Jerpstad.

Tett oppfølging fra veiledere

I tillegg til stipend, fikk Jerpstad veileder og kontorplass ved ARENA. Hun deltok på faglige arrangementer og fikk publisere oppgaven som en ARENA-rapport.

– GLOBUS-konseptene hjalp meg å strukturere de ulike synene på hva en rettferdig fordeling av byrder er, både nasjonalt og internasjonalt.

Sigrid Jerpstad

Jerpstad trekker fram tett oppfølging fra sine veiledere som en av de beste sidene ved å være tilknyttet ARENA. Hun forteller at hun hadde hyppige møter med sine veiledere Johanne Døhlie Saltnes (ARENA) og Cathrine Holst (Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi).

– Jeg er veldig takknemlig for alle de gode tilbakemeldingene jeg har fått fra veilederne mine og fra GLOBUS-koordinator Helene Sjursen, sier Jerpstad.

Hun legger også til at det var lærerikt å dele kontor med andre masterstudenter som jobbet med lignende tematikk på ARENA.

– Det var nyttig å kunne utveksle kunnskap og diskutere med studenter fra andre institutter, sier Jerpstad.

– Jeg vil absolutt anbefale masterstipend fra ARENA til andre studenter, legger Jerpstad til.

Les mer: ARENAs masterstipend

Presenterte funn på akademisk workshop

Som masterstudent på ARENA fikk Jerpstad også mulighet til å delta på ulike faglige arrangementer. I mars presenterte hun en artikkel basert på masteroppgaven på en akademisk workshop arrangert av GLOBUS-prosjektet med forskere som er ledende internasjonalt innen bistand og utvikling.

– Det var ganske nervepirrende – det var jo første gang jeg hadde gjort noe sånt, men det var veldig lærerikt, sier Jerpstad om erfaringen.

– Jeg vil absolutt anbefale masterstipend fra ARENA til andre studenter.

Sigrid Jerpstad

Hun legger til at hun fikk mange gode tilbakemeldinger under arrangementet som førte til endringer i masteroppgaven.

Jerpstad jobber nå i avdeling for FN og humanitære spørsmål i Utenriksdepartementet og sier at kunnskapen om politiske prosesser i både EU og FN kommer godt til nytte.

– Jeg jobber blant annet med forberedelsene til den neste generalforsamlingen i FN, så det å ha oversikt over hvordan en internasjonal forhandlingsprosess foregår har vært veldig nyttig.

Av Ragnhild Grønning
Publisert 28. aug. 2019 15:53 - Sist endret 21. apr. 2022 14:40