Utenriksministeren: - Europeisk verdifellesskap under sterkt press

Ine Eriksen Søreide talte om norsk europapolitikk og et europeisk verdifellesskap under sterkt press da hun gjestet Blindern i anledning ARENA-forelesningen 2018. 

Utenriksministeren står på pdiet og snakker, med blå bakgrunn og stor blomst ved siden av.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide holdt årets ARENA-forelesning. Foto: Tron Trondal, UiO

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide var på Blindern 11. september for å holde årets ARENA-forelesning, med tittelen 'Verdifellesskap i en krevende tid – hva kan norsk europapolitikk utrette?' Mange studenter hadde funnet veien til SV-fakultetet, og flere måtte snu i døren da auditoriet ble fylt til randen.

Se video nederst i artikkelen. 

Utenriksministeren innledet med at 'norsk utenrikspolitikk starter i Europa' og at 'Europas skjebne er Norges skjebne'. I foredraget fokuserte hun særlig på behovet for å hegne om det europeiske verdifellesskapet, herunder rettsstaten, mennekserettighetene og folkeretten. Utenriksministeren henviste blant annet til Russlands annektering av Krim-halvøya, den anti-liberale politiske utviklingen i Tyrkia, Polen og Ungarn, og britenes beslutning om å melde seg ut av EU som tegn på et europeisk samarbeid under sterkt press. 

Samtidig var utenriksministeren en forsiktig optimistist. Historien viser at EU som regel kommer sterkere ut av kriser, noe hun tror vil skje også denne gangen. Eriksen Søreide understreket behovet for overnasjonale institusjoner som nettopp EU for sikring av demokrati og menneskerettigheter. Norge, som ikke er medlem, bidrar likevel til det europeiske fellesskapet gjennom deltakelse i mye av EUs bindende samarbeid, særlig gjennom EØS-avtalen. Norges tilknytning til EU er imidlertid kommet under  press og regjeringen har begynt å trappe opp forsvaret av EØS-avtalen og Norges andre avtaler med EU. Norge bidrar i tillegg gjennom EØS-midlene til å støtte opp om sivilsamfunn og bidra til sosial og økonomisk utjevning på tvers av Europa. 

EU-president Donald Tusk ble angivelig så sjarmert av den norske regjeringens holdning til europeisk samarbeid og Norges nye EU-strategi at han ba om et signert eksemplar fra statsminister Erna Solberg

Fra salen kom det spørsmål om alt fra hvordan Norge jobber med Brexit til hva som er best med å være utenriksminister. 

 

Les også: Ine Eriksen Søreide: – Noreg må stå fast på folkeretten (Uniforum, 12. september 2018)

Se forelesningen

Produsert av Arve Nordland og Yvonne Pettrém, LINK, UiO

Bildegalleri

Bilder fra ARENA-forelesningen 2018

Lang tradisjon

ARENA-forelesningen er en langvarig tradisjon ved Universitetet i Oslo. I denne forelesningsrekken inviterer ARENA politikere og andre toneangivende personer til å holde en åpen forelesning om et tema som både er akademisk interessant og har offentlig interesse. 

Emneord: Europeisk integrasjon, EU, Brexit, Europaforskning, Europapolitikk, Sikkerhetspolitikk Av Mads A. Danielsen
Publisert 13. sep. 2018 11:37 - Sist endret 24. sep. 2018 10:05