Bilder fra ARENA-forelesningen 2018

Bilder fra ARENA-forelesningen 2018 med Utenriksminister Ine Eriksen Søreide, Blindern, 11. september 2018: «Verdifellesskap i en krevende tid – hva kan norsk europapolitikk utrette?».