English version of this page

GLOBUS trekkes frem som suksesshistorie

GLOBUS blir fremhevet som en tidlig suksesshistorie i en fersk evaluering av Horisont 2020-programmet. 

Skjermbilde: Norges Forskningsråd

Les også: ARENA-prosjekt får skryt i evaluering av Horisont 2020 (Uniforum)

Horisont 2020 er EUs innovasjons- og forskningsprogram som finansierer det ARENA-koordinerte prosjektet GLOBUS og tusenvis av andre prosjekter. Halvveis ut i prosektet har EU-kommisjonen gjennomført en omfattende evaluering av hva som kommer ut av programmet. I denne evalueringen blir GLOBUS trukket frem som et eksempel til etterfølgelse. 

I et intervju med Norges Forskningsråd utdyper GLOBUS-koordinator Helene Sjursen et definerende trekk ved prosjektet: – EUs forståelse av hva som er rettferdige løsninger sammenfaller ikke nødvendigvis med ikke-europeiske staters perspektiv. Derfor er det spesielt viktig å samarbeide med forskningsinstitusjoner utenfor Europa.  

Tom-Espen Møller i Forskningsrådet påpeker at det blir stadig skarpere konkurranse om midlene i Horisont 2020-programmet, ;men at norske søkere gjør det relativt sett bra. – Norske søkere har høyere suksessrate enn gjennomsnittet av landene som deltar i Horisont 2020, sier han. 

Funnene i midtveisevalueringen vil bidra til å justere kursen for de siste tre årene av Horisont 2020. Minst like viktig er det at de også vil spille inn i arbeidet med EUs neste rammeprogram for forskning og innovasjon. 

Les hele saken her

Publisert 31. aug. 2017 09:19 - Sist endret 7. sep. 2021 10:38