English version of this page

Nytt stipend ved ARENA

GLOBUS-stipendet er et nytt tilbud til masterstudenter som vil skrive om EUs bidrag til global rettferdighet.  

Veronica Thun, Linn Tomasdotter og Kjersti Nørgaard var ARENAs masterstipendiater i 2015. 

Ambisiøse studenter som vil skrive masteroppgave om global rettferdighet har nå fått en gyllen mulighet. Det nye GLOBUS-stipendet gir to studenter 25.000 kr, egen arbeidsplass ved ARENA – og en sjanse til å være en del av et internasjonalt forskningsprosjekt med partnere på flere kontinenter. 

Frist 1. Juni 

GLOBUS ønsker å knytte til seg studenter som vil skrive masteroppgave om EUs utenrikspolitikk på områder som angår global rettferdighet. Temaer av særlig interesse er EUs forhold til: 

  • Migrasjon
  • FNs bærekraftsmål 
  • LHBTI-rettigheter
  • Menneskerettigheter og internasjonal strafferett 

Masterstudenter som skal levere oppgave i løpet av våren 2018 kan søke. Søknadsfristen er 1. Juni.

Omfattende prosjekt 

GLOBUS er et forskningsprosjekt som undersøker EUs bidrag til global rettferdighet. Gjennom en kombinasjon av normativ og empirisk forskning vil prosjektet utforske underliggende strukturelle og politiske hindre for global rettferdighet. EUs standpunkter og politikk blir undersøkt, men prosjektet tar også inn over seg ikke-europeiske perspektiver på EU. ARENAs Helene Sjursen er koordinator for prosjektet, som samler åtte partneruniversiteter i Europa, Brasil, India, Sør-Afrika og Kina.    

ARENA-stipendet lever videre

Det klassiske ARENA-stipendet har blitt delt ut i mange år til studenter som skriver om temaer innenfor ARENAs forskningsområder. Det deles ut også i år – med søknadsfrist 20. september. Les mer om ARENA-stipendet

Publisert 11. mai 2017 15:07 - Sist endret 7. sep. 2021 10:38