English version of this page

ARENAs aktiviteter i 2016

2016 var et travelt år for ARENA. Senteret startet opp tre nye forskningsprosjekter og ble tildelt et fjerde som begynner i 2017. 

ARENAs årsrapport for 2016 er nå lansert. Den gir en omfattende oversikt over aktivitetene ved et av Norges ledende sentre for europaforskning. 

Brexit-året 2016 viste at behovet for grunnleggende forskning på den europeiske ordenen er mer nødvendig enn noensinne. ARENAs forskere deltok aktivt i den offentlige og akademiske debatten i løpet av året.

ARENA bidro til vår forståelse av et Europa i endring ikke bare gjennom akademiske publikasjoner, men også mediebidrag, kronikker, bloggposter, offentlige arrangementer og mer.  

Tre store forskningsprosjekter ble startet opp i 2016. 

Startskuddet for prosjektet GLOBUS var en stor konferanse i Oslo i Juni. Prosjektet er finansiert av EUs "Horizon 2020"-program, og vil kritisk undersøke EUs bidrag til global rettferdighet. Helene Sjursen er koordinator for prosjektet, som bringer sammen forskere fra åtte partneruniversiteter verden over. 

EUREX er et prosjekt finansiert av Norges forskningsråd som også startet opp i 2016. Cathrine Holst og Johan Christensen leder prosjektet, som tar for seg vitenskapelig ekspertise i offentlige utredningsutvalg. 

REFLEX er også finansiert av Norges forskningsråd og satt i gang i 2016. Prosjektet undersøker forholdet mellom ekspertise og demokrati i europeiske byråer (agencies). Erik Oddvar Eriksen leder prosjektet. 

Årsrapport 2016 (PDF – engelsk)
ARENA Senter for europaforskning
Oslo, Mai 2017

Publisert 24. mai 2017 10:42 - Sist endret 7. sep. 2021 10:38