ARENA-forsker i publiseringstoppen

Jarle Trondal er på 29.-plass på en ny liste over forskere i Norge med flest publikasjonspoeng. 

Jarle Trondal er høyt på lista over Norges mestpubliserende forskere. Her fra en workshop på ARENA, 30. mai 2017. (Foto: ARENA)

Studentprosjektet Forskningsindeksen har samlet inn publiseringsdata fra forskningsdatabasen Cristin og satt sammen en rangering over forskerne i Norge med flest tellende publikasjonspoeng. Jarle Trondal (ARENA og Universitetet i Agder) er på denne rangeringen på en sterk 29.-plass med 135,78 poeng. Dette gjør ham til en av Norges aller mest publiserende statsvitere, og gir ham en 10.-plass internt på UiO. 

Fokuserer på bred formidling

Trondal har publisert mye, men også av høy kvalitet. De siste årene har han flere publikasjoner på det såkalte nivå 2 – altså publikasjoner i de mest prestisjetunge tidsskriftene – enn på nivå 1. Hva er hemmeligheten?

– Dette er ingen hemmelighet. Jeg praktiserer, tror jeg, forskning og publisering på samme måte som mange av mine kolleger, sier Trondal.

Trondal sier han alltid har lagt vekt på at å formidle funn til et så bredt publikum som mulig. Her har publisering hele tiden vært en viktigere publiseringskanal enn undervisning. 

– Jeg har også stor tro på tidlig sosialisering til toppforskning som springbrett til en forskerkarriere. Jeg lærte mange av arbeidsmetodene og fokuset på forskning allerede under PhD-studiene. At dette også har vært lystbetont, til tross for hardt arbeid – og også mange nederlag, er nok også sentralt for gode resultater. I tillegg må jeg understreke at dette ikke er et one-man show. Uten et godt kollegium både i Norge og internasjonalt, hadde dette ikke vært mulig.

ARENA har vært sentralt fra dag 1

Trondal har vært tilknyttet ARENA siden senterets oppstart i 1994. I dag har han hovedtilknytning ved Universitetet i Agder, men fremhever at ARENA har vært et avgjørende vitenskapelig og kollegialt miljø for forskningen.

– ARENA er et verksted for utklekking, testing og formidling av forskning. Dette miljøet har vært sentralt for meg fra dag 1 og er det fortsatt. ARENA-seminarene er hjørnesteinen ved senteret og en viktig møteplass for debatt, sier Trondal. 

– Kan andre institusjoner lære noe av ARENA? 

– ARENA har lenge tronet på toppen i norsk forskning mht. publisering og også vært toneangivende internasjonalt. Andre institusjoner kan ta lærdom av systematisk fokus på toppforskning og også hvordan dette forutsetter en profesjonell og nær forskningsadministrasjon.

Trondal trekker frem at ARENAs administrative støtteapparat sitter nær forskerne gjennom hele prosjektsyklusen. Forskningens behov har alltid satt premissene for hva ARENA skal satse på. 

– Det skal også sies at ARENA utelukkende driver med forskning, og at dette gir ekstra gode tidsrammer for forskning. Tilsvarende rammer er uvanlige ved universitetene i Norge, legger han til.  

Ha tro på at paperet ditt er bra 

– Har du noen tips til unge forskere som drømmer om å publisere på ditt nivå? 

– Tips til yngre forskere? Ikke vært beskjeden! Ha tro på at paperet ditt er bra og forsøk å send det til topp-tidsskrifter. Dette er også veldig lærerikt, selv om du får avslag de første gangene. Kommentarene fra reviewere er en god skole for å bli enda bedre. Les også nøye de tidsskriftene som du ønsker å publisere i, og prøv å relater egen forskning til de debattene som finner sted der. 

Til slutt legger Trondal til at Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag ved Universitetet i Agder har gitt raust med forskningstid og fleksibilitet gjennom årene. Sammenhengende tid til forskning har vært avgjørende for å kunne produsere toppforskning. 

– I tillegg vil jeg trekke frem betydningen av å ha PhD-studenter i forskningsgruppene. Unge forskere gir viktig tilfang til etablerte forskere og forskningsmiljøer, avslutter Trondal. 

Skaperne bak Forskningsindeksen fremhever at dette er et studentprosjekt og er først og fremst ment for underholding og for å skape engasjement rundt forskning. 

Publisert 19. juni 2017 14:22 - Sist endret 20. aug. 2019 23:46