English version of this page

Toppforsk-millioner til ARENA

Hvordan kan myndigheters bruk av ekspertorganer legitimeres? ARENA er tildelt høythengende Toppforsk-midler for å se nærmere på spenningsforholdet mellom ekspertise og demokrati i EU.

EBAs hovedkontor
Den europeiske banktilsynsmyndigheten EBA er en del av EUs tilsynssystem for finanssektoren. Her fra hovedkontoret i London (bilde: EBA)

I prosjektet Democracy and Expert Rule: In Search of Reflexive Legitimacy (REFLEX) skal en forskergruppe ved ARENA se nærmere på ekspertorganers legitimitet.

Ekspertenes inntog

– Det er en intern relasjon mellom demokrati og kunnskap. Samtidig vil ikke moderne demokratier kunne fungere med mindre noen oppgaver delegeres til ekspertorganer som er vernet mot politisk inngripen. Sentralbanker, internasjonale organisasjoner og domstoler, og ikke minst EU-byråer er typiske eksempler, sier Erik Oddvar Eriksen, som skal lede prosjektet.

EU har etablert over 40 byråer for å løse spesialiserte oppgaver, som for eksempel næringsmiddeltrygghet, luftfartssikkerhet og forsvarssamarbeid. Norge deltar i 27 av disse byråene, de fleste gjennom EØS-avtalen.

– EU er et spesielt interessant eksempel på at slik delegering skjer. Her er det utviklet veldig komplekse administrative og politiske systemer, sier Eriksen.

Han mener at delegering av myndighet til ekspertorganer er nødvendig i dagens samfunn, men at dette reiser noen grunnleggende demokratiteoretiske spørsmål.

– Vi har ikke noe godt svar i dag på hvordan slike organer kan være legitime. Toppforsk-midlene gir oss anledning til å gå i dybden på et felt som er av stor samfunnsmessig relevans, og som samtidig er teoretisk utfordrende, sier Eriksen.

Verdensledende forskningsmiljø

Erik O. Eriksen
Erik Oddvar Eriksen skal lede Toppforsk-prosjektet ved ARENA

Hensikten med FRIPRO Toppforsk er å utvikle verdensledende forskningsmiljøer.

– Toppforsk er en ny og målrettet satsing for å sikre god, langsiktig finansiering til forskningsmiljøer som kan bli internasjonalt ledende innenfor sine felt, sier statsminister Erna Solberg til Forskningsrådet.

Til sammen én milliard kroner deles ut til 46 prosjekt i et spleiselag mellom institusjonene og Forskningsrådet. Midlene går kun til prosjekter som oppnådde høyest rangering av internasjonale fagpaneler.

REFLEX fikk positiv omtale av sine høye ambisjoner om teoretisk innovasjon. Ekspertpanelet levner ingen tvil om at prosjektets resultater vil ligge i den internasjonale forskningsfronten. De gav prosjektsøknaden full pott.

Toppforsk-prosjektene får 15-25 millioner hver over en periode på fire til fem år.

Av prosjektene som får støtte er over en tredjedel fra UiO, hvor SV-fakultetet fikk tilslag på hele tre prosjekter.

Begivenhetsrikt år

Gladmeldingen er den tredje senteret mottar på kort tid.

I oktober ble det klart at Helene Sjursen får prestisjetunge midler fra EUs forskningsprogram H2020 for å koordinere et prosjekt om EU og global rettferdighet (GLOBUS), og like før jul vant Cathrine Holst gjennom i Forskningsrådets DEMOS-program. Hun skal lede et prosjekt om det norske systemet for offentlige utredninger (EUREX).

- Vi ser fram til å starte opp disse tre spennende prosjektene. 2016 blir utvilsomt et begivenhetsrikt år, sier senterleder Eriksen, som i dag byr på kake til alle ansatte i lunsjen.

Publisert 27. jan. 2016 14:50 - Sist endret 7. sep. 2021 10:38