PLATO skal rekruttere 15 PhD-studenter

PLATO åpner snart for søkere til 15 nye PhD-stillinger ved ulike europeiske universiteter, med oppstart i september/oktober 2017.

Illustrasjon: colourbox.com

PLATO er et Initial Training Network (ITN) finansiert av verdens største forskningsprogram, EUs Horisont 2020. The Post-Crisis Legitimacy of the European Union (PLATO) skal undersøke EUs problemer knyttet til krise og legitimitet. Nettverket skal koordineres av Chris Lord på ARENA Senter for europaforskning, Universitetet i Oslo.

De 15 studentene vil ansettes som Early Stage Researchers (ESR) ved én av PLATOs akademiske partnere, som er universiteter in Antwerpen, Berlin, Cambridge, Krakow, Oslo, Paris, Praha, Twente og Wien. PhD-ene skal samtidig følge et felles utdannigsløp på nettverksnivå, som har et sterkt akademisk fokus men også stor vekt på karriereplanlegging, mer praktisk rettede kurs og arbeidserfaring fra relevante sektorer utenfor akademia.

En felles utlysning av stillingene vil komme senere i høst med flere detaljer og forventninger knyttet til de individuelle PhD-prosjektene. Tentativ søknadsfrist er slutten av januar 2017. 

På grunn av mobilitetskravene til slike ITN-er kan ikke kandidatene har bodd eller utøvet sin hovedvirksomhet i det landet hun/han ansettes i mer enn 12 måneder i løpet av de siste tre årene.

Se våre engelske sider for en oversikt over de 15 stillingene og mer om krav til søkerne:
PLATO to recruit 15 PhD students

Publisert 30. sep. 2016 10:03 - Sist endret 7. sep. 2021 10:38