Nytt styre ved ARENA

Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet har oppnevnt nytt styre for ARENA for fireårsperioden 2016-2019.

Magnus Gulbrandsen er oppnevnt som ny styreleder ved ARENA

Styreleder

Gulbrandsen har tidligere vært seniorforsker og forskningsdirektør ved NIFU, og er nå leder for Innovasjonsgruppen på TIK. Han har en doktorgrad i industriell økonomi og teknologisk ledelse fra NTNU.

Styremedlemmer

  • Fagdirektør Ingvild Marheim Larsen, Kunnskapsdepartementet
  • Avdelingsdirektør Asbjørn Seim, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  • Professor Steinar Stjernø, Høgskolen i Oslo og Akershus
  • Rådgiver Marit Eldholm, ARENA
  • Seniorforsker Espen D. H. Olsen, ARENA

Vara for de to ansatte ved ARENA er stipendiat Johanne Døhlie Saltnes (1. vara) og postdoktor Jørgen Bølstad (2. vara).

 

Mer om ARENAs styringsordningen og styrets mandat

Publisert 27. jan. 2016 14:41 - Sist endret 12. feb. 2018 10:42