English version of this page

ARENAs årsrapport 2015

2015 var et formidabelt år for ARENA på flere måter. Denne årsrapporten oppsummerer året ved Norges ledende miljø for europaforskning, der senteret blant annet satte nok en rekord i antall publikasjonspoeng.

I 2015 publiserte forskere ved ARENA mer enn noensinne. For andre år på rad satte ARENA-ansatte ny rekord i antall publikasjonspoeng, og forsvarte med dette nok en gang ARENAs posisjon som det klart mest produktive samfunnsvitenskapelige forskningsmiljøet i Norge – målt i vitenskapelige publikasjoner. Men ARENAs publikasjoner nådde også ut over akademias grenser. Blant annet fikk bokenThe European Union’s Non-members stor relevans i forbindelse med den forestående "Brexit"-avstemningen.  

Videre vant ARENA flere nye, store prosjekttildelinger. Prosjektet GLOBUS er blant de mest omfattende i ARENAs historie. Helene Sjursen leder prosjektet, som skal analysere konseptet global rettferdighet og undersøke EUs rolle som en global aktør. Cathrine Holst og Johan Christensen fikk i 2015 tilslag om midler til prosjektet EUREX, som skal vurdere eksperters rolle i politikkutformingen og undersøke offentlige utredningsutvalg. Begge prosjektene startet opp i 2016.

Les mer om dette og en rekke andre forskningsaktiviteter i ARENAs årsrapport.

Annual Report 2015
ARENA Centre for European Studies, University of Oslo
Oslo, August 2016 

Publisert 29. aug. 2016 16:34 - Sist endret 7. sep. 2021 10:38