– Vi må samarbeide mer, ikke mindre i Europa

Børge Brende talte om de sikkerhetspolitiske utfordringene Europa står overfor da han gjestet Blindern i anledning ARENA-forelesningen 2016.

Børge Brende trakk fullt hus på Blindern (Foto: Marit Eldholm/UiO)

Utenriksministeren var på Blindern for å holde årets ARENA-forelesning, som hadde fått tittelen «Frihet og ansvar i Europa». Mange studenter hadde funnet veien til SV-fakultetet, og flere måtte snu i døra til et fullt auditorium.

Børge Brende trakk opp de viktigste prioriteringene i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk i lys av regjeringens arbeid med Veivalg-meldingen, som skal definere Norges framtidige politikk på feltet.

Utenriksministeren var engasjert i samtalen med studenter, ansatte og andre som hadde funnet veien til universitetet denne dagen. I forelesningen og den påfølgende spørsmålsrunden kom han inn på en rekke temaer knyttet til europeisk og norsk sikkerhetspolitikk. Blant disse var dagens sikkerhetstrusler, som terror og fremmedkrigere, EUs globale sikkerhetsstrategi, balansen mellom sikkerhet og bistand, Ukraina-krisen og forholdet til Russland, balansen mellom EU og NATO, EUs planer om et tettere forsvarssamarbeid, og Brexit som en kompliserende faktor også for utenriks-, sikkerhets- og forsvarssamarbeidet i Europa.

Les talen på regjeringens nettsider: Frihet og ansvar i Europa

Les også: Børge Brende: – Europa var Midtausten under Den andre verdskrigen (Uniforum, 13. september 2016)

Se forelesningen

Video: Arena-forelesningen 2016 

Bildegalleri

Bilder fra ARENA-forelesningen 2016

Lang tradisjon

ARENA-forelesningen er en tradisjon på Universitetet i Oslo. I denne forelesningsrekken inviterer ARENA politikere og andre toneangivende personer til å holde en åpen forelesning over et tema som både er akademisk interessant og har offentlig interesse.

Publisert 14. sep. 2016 13:23 - Sist endret 15. nov. 2021 15:20