English version of this page

Utviklingen av en europeisk forvaltning

Morten Egeberg og Jarle Trondal presenterte nylig forskning om utviklingen av en europeisk forvaltning på et seminar der statssekretærene Ingvild Næss Stub (UD) og Paul Chaffey (KMD) var aktive deltakere.

Statssekretærene Chaffey og Stub fikk faglig påfyll fra Morgen Egeberg og Jarle Trondal. Foto: Marie Nygren/regjeringen.no

Norges delegasjon til EU, Utenriksdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet inviterte til seminaret «En ny europeisk forvaltning?» 23. april 2015. Statssekretær i UD Ingvild Næss Stub og statssekretær i KMD Paul Chaffey innledet og deltok aktivt på hele dagsseminaret, som fylte Auditoriet (R5) i regjeringskvartalet til randen.

En sjelden anledning

«I slutten av april deltok jeg på et helt seminar om Norges forhold til EUs institusjoner. Det er mer spesielt enn det høres ut, for selv om jeg åpner eller innleder på en god del seminarer og konferanser, tilhører det sjeldenhetene å få bruke flere timer på å sitte og høre på innledninger fra eksperter og diskusjoner mellom departementer og direktorater om hvordan samspiller om europeiske spørsmål til daglig,» skriver statssekretær Paul Chaffey på sin blogg om seminaret

Mot en felles europeisk forvaltning?

ARENAs Morten Egeberg og Jarle Trondal holdt foredrag om fremveksten av nye forvaltningsregimer i EU. De har gjennom omfattende empiriske studier funnet at en europeisk forvaltning er i fremvekst under ledelse av Europakommisjonen. Dette skjer gjennom etablering av byråer, nettverk andre former for nært og omfattende samarbeid mellom Europakommisjonen og nasjonale tilsyn og direktorater.

Departementene deltar ofte ikke i dette samarbeidet. Nasjonale tilsyn og direktorater kan på denne måten få «flere hatter», og bli en del av to administrasjoner: den nasjonale og EU. Samarbeidet omfatter i stor grad og på ulike måter regelverks- og policyutvikling, og innebærer at underliggende etater får en mer fremskutt rolle i EØS-arbeidet.

Virkningen av dette forsterkes av en utvikling mot økende grad av fristilling av direktorater og tilsyn på nasjonalt nivå og av nye reguleringsformer, med mindre bruk av bindende regelverk (hard law) og økt bruk av ikke-bindende regelverk (soft law).

Stor interesse i forvaltningen

«Den aktive og engasjerte diskusjonen på seminaret bekreftet at dette er en svært viktig problemstilling for forvaltningen, og pekte både på svakheter og gode eksempler på hvordan samarbeidet kan tilrettelegges,» skriver regjeringen i sin oppsummering av seminaret.

Publisert 5. mai 2015 13:57 - Sist endret 7. sep. 2021 10:38