Ny rekord i publikasjonspoeng

ARENA satte i 2014 ny rekord i antall publikasjonspoeng og befester sin stilling som det mest produktive norske samfunnsvitenskapelige forskningsmiljøet.

Noen av ARENAs mange bøker og artikler som ble utgitt i 2014 (photo: UiO)

Det såkalte tellekantsystemet er et mål på vitenskapelig publisering som gir poeng for utgivelser i fagfellevurderte publikasjonskanaler: vitenskapelige tidsskrift og bokforlag. De mest anerkjente internasjonale tidsskriftene og forlagene ligger på nivå 2, og omfatter maks 20% av de registrerte publikasjonskanalene.

Eksempelvis vil en artikkel i nivå 2-tidsskriftene Journal of European Public Policy og West European Politics gi tre poeng. Disse fordeles på antall forfattere hvis det er en sampublikasjon.

2014 et rekordår

Til sammen produserte forskerne ved ARENA rekordhøye 70 publikasjonspoeng i 2014, mot et gjennomsnitt på 51,6 poeng de fem foregående årene. Av 2014-poengene utgjorde artikler i vitenskapelige tidsskrift 39%, bokkapitler utgjorde 37% mens en fjerdedel av poengene kom fra monografier.

Av ARENAs publikasjonspoeng i 2014 var 49% på nivå 2, noe som indikerer høy faglig kvalitet hos senterets forskere.

Hver enkelt forsker ved ARENA produserte i gjennomsnitt 4,1 poeng i fjor, og dette er også ny rekord. Den tidligere rekorden var på 3,8 poeng per vitenskapelig årsverk (2009) mens snittet de siste fem årene har vært 3,0.

Svært høye tall

Sammenlignet med andre forskningsmiljøer i Norge er dette svært høye tall. Eksempelvis er snittet på UiO som helhet 1,2 poeng per vitenskapelig årsverk, mens snittet på SV-fakultetet er noe høyere: 1,4 poeng.

Til sammenligning ligger gjennomsnittet blant de beste samfunnsvitenskapelige miljøene i instituttsektoren for årene 2011-2013 mellom 1,6 og 2,4.

ARENA befester med dette sin stilling som det mest produktive samfunnsvitenskapelige forskningsmiljøet i Norge når det gjelder vitenskapelig publisering.

En fullstendig oversikt over ARENAs publikasjoner og andre aktiviteter i 2014 finner du i ARENAs årsrapport.

Publisert 25. juni 2015 11:28 - Sist endret 26. juni 2015 12:09