English version of this page

Ny administrativ leder på ARENA

Fra og med 1. september 2015 er Ida Hjelmesæth administrativ leder på ARENA. Geir Kværk går tilbake til sin stilling som forskningsrådgiver med ansvar for ekstern finansiering.

Ida Hjelmesæth gleder seg til å ta fatt på sin nye arbeidshverdag på nytt kontor (bilde: Marit Eldholm/UiO)

Ida Hjelmesæth tar i dag over som senterets administrative leder. Hun har lang fartstid på ARENA, hvor hun har hatt ansvaret for personal og økonomi siden 2008. 

Geir Kværk har innehatt stillingen som administrativ leder de siste fem årene, i tillegg til sin stilling som forskningsrådgiver med ansvar for eksternt finansierte prosjekter.

ARENA er et rent forskningssenter der størstedelen av budsjettet kommer fra eksterne finansieringskilder, i hovedsak Norges Forskningsråd, nasjonale departementer og EUs finansieringsordninger for forskningsprosjekter.

- Når den generelle koordineringen og styringen av senteret nå overføres til Ida vil det tillate Geir å bruke mer av sin tid på administrativ og strategisk støtte for å få inn nye eksterne midler til senteret, forklarer senterleder Erik Oddvar Eriksen. Han er overbevist om at denne omfordelingen av oppgaver internt i administrasjonen vil være positiv for alle parter.

Publisert 4. sep. 2015 11:15 - Sist endret 4. sep. 2015 13:21