English version of this page

ARENA vant gjennom med H2020-prosjekt om EUs rolle i verden

En forskergruppe ved ARENA Senter for europaforskning under ledelse av Prof. Helene Sjursen har nådd helt til topps i tøff konkurranse om midler i EUs forskningsprogram Horisont 2020.

Globus prosjektlogo

 

Horisont 2020 er verdens største forskningsprogram. GLOBUS var et av 45 prosjekter som ble sendt inn til utlysningen Europe's contribution to a value-based global order and its contestants innenfor Samfunnsutfordring 6. Det endte helt på topp i evalueringen.

Reconsidering European Contributions to Global Justice (GLOBUS) vil foreta en kritisk evaluering av EUs bidrag til global rettferdighet. Prosjektet tar hensyn til at begrepet rettferdighet er omstridt – både i og utenfor Europa. Forskerne vil se på underliggende politiske og strukturelle utfordringer for global rettferdighet og foreta dybdestudier av EUs rolle som global aktør når det gjelder klimaendringer, fred og sikkerhet, asyl- og migrasjonsfeltet og handel og utvikling.

GLOBUS har tatt tankegangen i H2020 om «impact» på alvor, det vil si at forskningsinnsatsen også skal være samfunnsnyttig og ha effekter på lengre sikt. Beslutningstakere både på nasjonalt, EU- og globalt nivå og en rekke aktører fra europeiske og internasjonale organisasjoner og NGOer er involvert i tillegg til forskergruppene for å sikre dette.

Som faglig koordinator vil Helene Sjursen de neste årene dermed lede en stor gruppe av forskere ved åtte partnerinstitusjoner i Italia, Tyskland, Irland, Sør-Afrika, Brasil, India og Kina i tillegg til Norge.

GLOBUS er tildelt 2,5 mill. euro over en fireårsperiode. Prosjektet starter opp 1. juni 2016.

GLOBUS-partnere

Universitetet i Oslo
ARENA Senter for europaforskning v/ Prof. Helene Sjursen (faglig koordinator)

University of Tübingen, Tyskland
Institute of Political Science v/ Prof. Thomaz Diez

University College Dublin, Irland
School of Politics and International Relations (SPIRe) v/ Prof. Ben Tonra

University of Bologna, Italia
Department of Political and Social Sciences v/ Prof. Sonia Lucarelli

University of the Witwatersrand Johannesburg, Sør-Afrika
Wits School of Governance v/ Prof. Pundy Pillay

State University of Rio de Janeiro, Brasil
Institute of Social and Political Studies v/ Prof. Leticia Pinheiro

O.P. Jindal Global University, India
Jindal School of International Affairs v/ Prof. Rohee Dasgupta

Renmin University of China
Centre for European Studies v/ Prof. Xinning Song

Publisert 29. okt. 2015 11:11 - Sist endret 7. sep. 2021 10:38