English version of this page

Nytt prosjekt om NOU-systemet til ARENA

Cathrine Holst skal sammen med Johan Christensen lede forskningsprosjektet EUREX om eksperters rolle i politikkutforming. Prosjektet er et av åtte som fikk finansiering fra Forskningsrådets DEMOS-program.

Seniorforsker ved ARENA, Cathrine Holst og Johan Christensen fra universitetet i Leiden.

Totalt åtte prosjekter er bevilget støtte fra Norges forskningsråds program for Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning (DEMOS). Det var 34 søknader til programmet.

Det fulle navnet til EUREX-prosjektet er Expertization of public inquiry commissions? Democracy and good governance in a Europeanized administrative order.

Prosjektet ledes av Cathrine Holst, seniorforsker ved ARENA og Johan Christensen, Assistant Professor ved Institute of Public Administration, Leiden University. 

NOU-systemet under lupen

Forskerne skal analysere og vurdere det norske offentlige utredningssystemet, med særlig vekt på endringer over tid i lys av den økte bruken av eksperter og ekspertråd når politikk skal utformes («ekspertifisering») og europeisering. Endringene vil vurderes opp mot politiske mål om demokrati, effektivitet og godt styresett.

Prosjektet vil trekke veksler på en rådgivergruppe med personer med erfaring med NOU-systemet, som inkluderer ledere av utredninger, nøkkelpersoner fra offentlig sektor, politikere og organisasjonsliv.

Det fireårige prosjektet vil starte opp i juli 2016.

Publisert 18. des. 2015 12:15 - Sist endret 28. sep. 2016 21:40