Erik Oddvar Eriksen 60 år

ARENAs senterleder Erik Oddvar Eriksens 60-årsdag ble behørig markert med et seminar 22. januar, der også internasjonale gjester hadde funnet veien til UiO.

Rainer Schmalz-Bruns, Erik Oddvar Eriksen og James Bohman

Seminaret fant sted i Klubben hvor en rekke av Erik Oddvars venner og kolleger både fra tiden i Tromsø, Bergen og Oslo, var samlet. Seminaret var planlagt i all hemmelighet av Cathrine Holst, Espen Olsen, Geir Kværk og Marit Eldholm på ARENA. De hadde blant annet invitert Prof. James Bohman fra amerikanske St. Louis University og Prof. Rainer Schmalz-Bruns fra Leibniz Universität Hannover til å snakke om Erik Oddvars faglige meritter. På talelisten sto også venn og fagfelle Anders Molander, tidligere doktorgradsstudent Anne Skevik Grødem og sønn Andreas Eriksen.

Mange roller

– Erik er en av de mest produktive statsviterne i Norge, og også blant de mest produktive i Europa, innledet Prof. John Erik Fossum. Han har samarbeidet tett med Erik Oddvar i en årrekke.

– Erik Oddvar evner å fylle og kombinere en rekke roller: vitenskapsmann, offentlig intellektuell, nettverksbygger, lærer, entreprenør, forskningsleder, evaluator og administrator, forklarte Fossum, som innrømte at det til tider er utfordrende å holde følge med sin makkers tempo. Han fremhevet Erik Oddvars indre drivkraft og overbevisning, som for ham gjør forskning til en levevei.

Anne Elizabeth Stie (til venstre) overrakte sin tidligere veileder et håndlaget oppslagsverk produsert på kronerulling.

Habermas som forbilde

De fleste av talerne trakk fram Jürgen Habermas som forbilde og en helt avgjørende figur i Erik Oddvars akademiske virke. Anders Molander fortalte om studiegrupper tilbake til tidlig 80-tall, da Habermas’ mest omfattende verk «Teorien om kommunikativ handling» var på alles lepper. Den ble heftig diskutert blant studentene. Kommunikativ rasjonalitet har siden vært en rød tråd gjennom hele Erik Oddvars forfatterskap, fra profesjonsstudier og ledelsesteorier til politisk teori og overnasjonalt demokrati.

Rainer Schmalz-Bruns viste til det faglige samspillet mellom Habermas og Eriksen, og hvordan Erik Oddvar har forsøkt å gjøre deliberativ demokratisk teori empirisk anvendbar.

– Han har forsøkt å utfylle Habermas sin teori om kommunikativ handling med begrepet «working agreement», som er en svakere men mer realistisk form for enighet mellom aktører. Her har Erik Oddvars bidrag vært viktig ved at han viser hvordan «kraften i de gode argumenter» og dialogens kvalitet er helt avgjørende for å komme til enighet, forklarte Schmalz-Bruns.

Kriteriene for å oppnå rasjonell konsensus slik Habermas fremstiller det er vanskelig å oppfylle i praksis. Aktørene må dele samme overbevisning og støtte resultatet av samme grunner. Med denne modifiseringen av den kommunikative handlingsteorien gikk Erik Oddvar i følge Molander i «diskret konfrontasjon med sitt forbilde».

Familiekrangel

Schmalz-Bruns gikk nærmere inn på en annen «familiekrangel» som har oppstått mellom de to tenkerne i senere tid. Den dreier seg om demokratisering av EU.

– Habermas har her tatt inn over seg kritikken fra Erik Oddvar og de andre «Arenianerne», mente Schmalz-Bruns, og prøver i sitt siste arbeid å svare på denne kritikken. I bunn og grunn må Habermas selv gi etter for «kraften i de bedre argumenter», påpekte den tyske professoren.

Andreas Eriksen (til venstre) viste fram en av sin fars bøker som bevis på deres felles interesser. Til høyre John Erik Fossum.

Andreas Eriksen har delvis fulgt i sin fars fotspor, og la frem bøkene «Demokratiets sorte hull» og «The normativity of the EU» som bevis for deres felles interesser. Han gikk nærmere inn på hvordan vi kan forstå for eksempel legers henvisning til moral i omskjærings- og abortspørsmål. Hans doktorgradsprosjekt undersøker nettopp hvordan profesjonsroller gir aktører moralske grunner.

– Min fars arbeider er en kilde til inspirasjon og diskusjon, sa Eriksen, selv om han innrømmet å ha syntes synd på sin far da han var mindre på grunn av de mange tykke bøkene helt uten bilder som fylte opp biblioteket hans.

Orakelet fra Vesterålen

Anne Skevik Grødem fortalte om sitt møte med Erik Oddvar da han ble hennes veileder på doktorgraden.

– Han la ikke skjul på at empirien min om politikk overfor alenemødre ikke var særlig interessant, sa hun. Desto mer givende var hans bidrag på det teoretiske planet, der han bidro til et «massive light-bulb moment». Hun fremhevet hans kvaliteter som en veileder uten noen skjult agenda, som var oppriktig interessert i å skape et trygt rom for rasjonell deliberasjon.

– For meg var han først bare «that Habermas guy», men han skulle vise seg å leve opp til sitt tilnavn «orakelet fra Bø i Vesterålen».

Fra venstre: Anne Skevik Grødem, Hans-Jörg Trenz, Daniel Gaus, Kjartan Koch Michalsen og Anders Molander, og administrativ leder ved ARENA Geir Kværk

– Også min helt

– Vi har hørt mye om hans talent, kunnskap og ekspertise her i dag, og hans beundringsverdige faglige aktivitet. Dette visste du ikke, Erik Oddvar, men du er også min helt, avslørte SV-fakultetets dekan Fanny Duckert.

Hun kom nemlig over hans bok «Kommunikativ ledelse» ved en tilfeldighet, da hun som ny leder på Institutt for psykologi i sin tid var på jakt etter litteratur om ledelse i offentlig sektor. I boken viser Erik Oddvar hvordan evnen til rasjonell kommunikasjon er kritisk for å lykkes som leder i offentlige organisasjoner.

– Boken har vært til stor nytte for meg som leder, særlig i forbindelse med strategisk arbeid og endringsprosesser. Dere kan se at jeg har brukt den flittig, sa Duckert og viste fram et godt brukt eksemplar.

Av Marit Eldholm
Publisert 26. jan. 2015 10:43 - Sist endret 26. jan. 2015 10:55