English version of this page

ARENAs årsrapport 2014

ARENAs årsrapport for 2014 summerer opp et aktivt år ved Norges ledende miljø for europaforskning, der senteret blant annet satte ny rekord i antall publikasjonspoeng.

I 2014 preget Grunnlovsjubileet også ARENAs aktiviteter. Gjennom boken Det norske paradoks og øvrig forskning fra prosjektet Den norske grunnloven i en europeisk kontekst bidro ARENA aktivt til formidling og økt kunnskap om Norges forhold til EU, både her til lands og i Europa for øvrig.

Årsrapporten inneholder utfyllende informasjon om senterets aktiviteter i 2014. Det var også året for ny rekord i antall publikasjonspoeng, og ARENA befester med dette sin stilling som det klart mest produktive samfunnsvitenskapelige forskningsmiljøet i Norge når det gjelder vitenskapelig publisering.

Annual Report 2014
ARENA Centre for European Studies, University of Oslo
Oslo, April 2015

Publisert 23. juni 2015 14:51 - Sist endret 25. juni 2015 11:32