English version of this page

Habermas og Eriksen om europeisk demokrati

Jürgen Habermas kommer til Universitetet i Stavanger for å holde Holbergforelesningen “Democracy in Europe” 11. september 2014. Erik Oddvar Eriksen er invitert til å kommentere på hans tenkning og delta i en debatt med en av vår tids største samfunnstenkere.

Habermas

Habermas (til høyre) med Eriksen etter Holbergforelesningen (foto: Universitetet i Stavanger)

Den tyske samfunnsviteren og filosofen Jürgen Habermas er anerkjent som en av verdens mest betydningsfulle tenkere. Han har viet mye oppmerksomhet til EUs demokratiske bestrebelser i løpet av de siste 25 årene. Forelesningen i Stavanger vil dreie seg nettopp om EU og forsøket på å bygge et postnasjonalt demokrati. Erik Oddvar Eriksen har gjennom en årrekke arbeidet med denne tematikken med Habermas som en viktig inspirasjonskilde.

Erik Oddvar Eriksen og Cathrine Holst fra ARENA vil også bidra med foredrag om folkestyrets forutsetninger i globaliseringens tidsalder den påfølgende dagen. Denne delen vil ta for seg Habermas sin tenkning og også belyse utfordringer for det norske demokratiet i lys av Grunnlovens 200-årsjubileum.

Seminaret er gratis og åpent for alle, men krever påmelding.

Symposium om Habermas, Universitetet i Stavanger

Publisert 27. aug. 2014 11:50 - Sist endret 7. sep. 2021 10:38