Bilder fra ARENA-forelesningen 2014

Bilder fra ARENA-forelesningen 2014 med Europaminister Vidar Helgesen, Blindern, 4. mars 2014: «Jubileumsåret: 1814 - 1989 - 1994 - 2014».