Vi forsker på: Politisk meningsdannelse

Legitimitet for politiske beslutninger krever en utveksling av informasjon i en offentlig sfære. I EU finnes det ikke felles arenaer for offentlig debatt, slik det gjør i hver enkelt av medlemslandene. Hva slags offentlig sfære finnes i EU - og hvilke kan skapes?

(Foto: quil, sxc.hu)

Omdebattert prosjekt

Det europeiske integrasjonsprosjektet har vært omstridt, ikke bare i Norge, men i hele Europa. Utviklingen av EU har skjedd med varierende grad av folkelig mandat, i og med at ulike medlemsland har ulike tradisjoner for f.eks. folkeavstemninger.

Et gjennomgående tema for debatt har ofte vært hvor mye medlemslandene bør overlate av sin suverenitet til EU-samarbeidet, og om arbeidsdelingen mellom regionalt, nasjonalt og europeisk nivå. De senere års debatt om Europas framtid og avstemningene om forslaget til ny grunnlovstraktat er andre eksempler på dette.

En europeisk offentlig sfære?

Ulikt situasjonen i hvert enkelt medlemsland finnes det ikke innarbeidede arenaer for offentlig debatt om slike politiske spørsmål på europeisk nivå . Politisk legitimitet krever en utveksling av kunnskap og informasjon i en offentlige sfære. Det er derfor faglig interessant å studere politisk meningsdannelse.

Forskningsprosjekter

Publisert 20. okt. 2010 12:22 - Sist endret 26. feb. 2013 13:25