Vi forsker på: Europaforskning

EU er en kompleks organisasjon det kan være vanskelig å forstå seg på. Som et politisk og demokratisk system kan unionen virke uferdig. Den er ikke en stat – men hva er den da?

(Foto: Vygnyo, sxc.hu)

En ny type politisk enhet

EUs rutiner og samarbeidsformer er ofte kopier og varianter av hvordan man gjør det i hvert enkelt land. Likevel har EUs ledere og byråkrater på andre områder måttet lage egne EU-prosedyrer og teknikker fra bunnen av. EU er med andre ord en kombinasjon av ting man vet virker og har prøvd andre steder og ting man aldri har gjort før.

Et sammensatt forskningsfelt

Å forske på Den europeiske union betyr å gjøre systematiske studier av en helt ny politisk enhet som utvikler seg foran våre øyne. For samfunnsforskere er derfor EU et svært interessant full-skala politisk eksperiment som kan analyseres mens det utvikler seg.

Mens "Europaforskning" tidligere ble sett på som såkalt "områdestudier" innenfor det statsvitenskapelige fagfeltet internasjonal politikk, kommer europaforskere i dag fra flere deler av statsvitenskapen og fra fag som jus, sosiologi, mediefag, antropologi, økonomi og historie. Ved ARENA er det en viktig ambisjon å bidra til å videreutvikle begreper og metoder innenfor flere av disse fagene gjennom å studere EU, samtidig som det er viktig for Norge å utvikle god kunnskap om et samarbeid som vi deltar så mye i og påvirkes så mye av.

Temaene ARENA forsker på er blant andre:

 • hvordan EUs organer fungerer og utvikler seg
 • hvordan medlemslandene samarbeider med hverandre og med EUs egne organer
 • hvor demokratisk EU er – og kan bli
 • hvordan byråkratene i EU samarbeider med sine kolleger i medlemslandene og i Norge
 • hvordan EU dekkes i europeiske og norske medier
 • utviklingen av en egen europeisk utenriks- og sikkerhetspolitikk
 • EUs konstitusjonelle status
 • hvordan EUs regler innføres og virker i medlemslandene og i Norge
 • hvordan EU påvirker undervisning og forskning ved universiteter og høyskoler
 • EØS-avtalens stilling og norsk europapolitikk
 • hvordan det europeiske samarbeidet debatteres i offentlighetene i EU og Norge

Forskningsprosjekter

 

Publisert 12. okt. 2010 17:04 - Sist endret 2. mai 2014 10:46