Vi forsker på: Demokrati

Den gjensidige avhengigheten i verden øker. Det utfordrer demokratiets prinsipp om at styringsautoritet skal springe ut av folket, de som beslutningene berører.

(Foto: Flickr Commons)

Demokratisk underskudd

Det blir noen ganger sagt at EU har et demokratisk underskudd. Dette refererer ofte til den makt som er overdratt til EUs institusjoner fra nasjonalt nivå. Denne makten er ikke alltid underlagt samme grad av demokratisk kontroll som tidligere.

 

Faglig og politisk uenighet

I hvilken grad EU-systemet er tilstrekkelig demokratisk, om det bør bli det, eller om det kan bli det, er det imidlertid ikke enighet om, verken faglig eller politisk.

Enkelte vil argumentere for at EU ikke har noe demokratisk problem, fordi den makten som er overlatt til EUs institusjoner, er blitt delegert gjennom demokratiske prosesser i nasjonalstatene og kan i prinsippet bli trukket tilbake igjen av disse dersom det skulle være ønskelig.

Andre vil hevde at EU som politisk system ikke er komplett og demokratisk før det er etablert et parlamentarisk system i EU, hvor den politiske makten utgår fra Europaparlamentet og Kommisjonen gjøres ansvarlig overfor parlamentet.

 

Demokrati over flere nivåer

En utfordring er at dersom demokratiet forbedres på europeisk nivå, kan det begrense demokratiet på nasjonalt nivå. Hvordan man så takler at ulike demokratiske systemer kommer i konflikt med hverandre, uten at det er åpenbart hvilket man skal gi forrang, er i dag gjenstand både for debatt og forskning.

 

Forskningsprosjekter

 

 

Publisert 20. okt. 2010 12:04 - Sist endret 21. okt. 2020 15:25