Tillit i Norge

Erik Oddvar Eriksen har publisert kapittelet "Krigen i hvitt. Om å reparere tillit i organisasjoner" i antologien "Tillit i Norge" redigert av Harald Grimen og Helge Skirbekk, publisert på Res Publica forlag.

I kapitlet fokuserer Eriksen på organisatoriske forhold som kan skape tillit og diskuterer endringer av organisasjonsstruktur på et sykehus som kan ha ført til elementer av diskursiv problemløsning og redusert mistillit mellom gruppelederne på noen avdelinger.

– Tillit er limet i alle sosiale relasjoner. Uten tillit ingen transaksjoner og intet samfunn. Tillit letter koordinering av handling og gjør det enklere å løse problemer og konflikter. Fravær av tillit paralyserer sosialt liv, skriver han.

I Skandinavia er det langvarige praksiser med demokratiske prosedyrer og erfaring med lav korrupsjon som korrelerer med høy grad av tillit. Pålitelige institusjoner er en viktig forklaringsfaktor.

Om boka

Norge er et av de land i verden som har høyest generell tillit. Hvorfor det? Terroren 22/7 gjorde oss bevisste på hvor tillitsfulle vi er vant til å være i Norge. Hva betyr tilliten for et land og et samfunn?

Tillitens betydning for individ, stat, økonomi og samfunn diskuteres verden over. For første gang på norsk tas fenomenet tillit opp i full bredde.

Her er undersøkelse av tillitens endring i Norge etter terroren 22/7 og riss av tillitens historie, som i Norge er preget av organisering og folkelige bevegelser. Tillit i Norge vekker til debatt og legger fram ny forskning.

Boka er en uvurderlig ressurs for å forstå den sterke tilliten i Norge som en vesentlig kvalitet ved vår velferdsmodell.

Om redaktørene

Harald Grimen (1955–2011) var filosof og professor i profesjonsetikk ved Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo og Akershus. Han var særlig opptatt av vitenskapsteori og politisk filosofi, med tillit, rasjonell uenighet og handlingsteori som spesialfelter. Han utga en rekke bøker, bl.a. Hva er tillit? på Universitetsforlaget i 2009.

Helge Skirbekk (1971) er medisinsk sosiolog og førsteamanuensis ved Markedshøyskolen i Oslo. Han underviser medisinstudenter i pasientkommunikasjon, og har utgitt en rekke fagartikler om tillit mellom lege og pasient i internasjonale tidsskrift, bl.a. i Qualitative Health Research.

Full info

Harald Grimen og Helge Skribekk
Tillit i Norge

Res Publica
ISBN13: 9788282260367

Publisert 30. nov. 2012 14:34 - Sist endret 11. apr. 2019 10:36