English version of this page

Democracy and Expert Rule: The Quest for Reflexive Legitimacy (REFLEX)

REFLEX undersøker spenningen mellom kunnskap og demokrati i europeisk beslutningsfatning. Politikken skal være både kunnskapsbasert og demokratisk. Hvordan er dette mulig?

Den europeiske banktilsynsmyndigheten EBA er en del av EUs tilsynssystem for finanssektoren. Her fra hovedkontoret i London (bilde: EBA)

Om prosjektet

Moderne demokratier benytter seg i økende grad av uavhengige ekspertorganer i politiske beslutningsprosesser. EU har opprettet over 40 byråer for å løse spesialiserte oppgaver – for eksempel næringsmiddeltrygghet, luftfartssikkerhet og forsvarssamarbeid. Norge deltar i 27 av disse byråene, de fleste gjennom EØS-avtalen. 

Delegering av myndighet til ekspertorganer reiser noen grunnleggende demokratiteoretiske spørsmål. Hva skal til for at slike organer kan oppfattes å være legitime? 

Les fullstendig prosjektbeskrivelse på REFLEX' engelske prosjektside

Mål

REFLEX tar sikte på å identifisere det demokratiske problem som ‘ekspertokratiet’ reiser. Dette innebærer å vie oppmerksomhet til ekspertorganers rolle i demokratiteori. Det gjelder å avklare hvorvidt slike organer i det hele kan legitimeres og i så fall hvilke krav til institusjonell design de stiller. 

Prosjektet vil gjennomføre dybdestudier av et utvalg ekspertorganer i det europeiske flernivåsystemet for å etablere hvorvidt det finnes gode og mindre gode måter å organisere forholdet mellom politikk og ekspertise. 

Finansiering

REFLEX er finansiert gjennom Norges Forskningsråds FRIPRO Toppforsk-program og Universitetet i Oslo. Toppforsk er en ny og målrettet satsing for å sikre god, langsiktig finansiering til forskningsmiljøer som kan bli internasjonalt ledende innenfor sine felt. Til sammen én milliard kroner deles ut til 46 prosjekt i et spleiselag mellom institusjonene og Forskningsrådet. 

Full project description (English) 

 

Publisert 10. okt. 2016 14:11 - Sist endret 18. feb. 2019 11:13

Kontakt

Koordinator

Erik Oddvar Eriksen 

ARENA Senter for europaforskning
Universitetet i Oslo