Publikasjoner

Published Mar. 3, 2014 11:49 AM

Cathrine Holst bidrar med kapitlet «Ekspertisens faktum - og grenser» i boken Politisk kompetanse, som er en av seks bøker i serien Nye perspektiver på Grunnloven 1814-2014.

Published Jan. 16, 2014 11:25 AM

Det norske paradoks tar for seg hvilken betydning Norges EU-tilknytning har for folkestyret. Hvordan påvirker denne forutsetningene for konstitusjonelt demokrati? I et år vi markerer jubileet for Grunnloven må vi også se på dens status opp mot avtalene med EU.

Published Dec. 11, 2013 12:05 PM

In the latest issue of Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift, John Erik Fossum analyses the strive towards EU democratisation in order to understand the conditions and premises for democracy in Europe (in Norwegian).