Aktuelt - Side 2

Publisert 24. jan. 2014 11:42

Norges tilknytning til EU gjennom EØS-avtalen er en av de største truslene mot demokratiet, mener Erik Oddvar Eriksen og John Erik Fossum ved ARENA, og blir gjengitt i flere aviser.

Publisert 24. jan. 2014 11:36

- EU-systemet i seg selv er en ny «måte å få demokrati og rettigheter i samklang igjen». Men Norges tilknytning til EU, gjennom EØS-avtalen, er både grunnlovsstridig og undergraver demokratiet, ifølge Europa-forskere fra Universitetet i Oslo, skriver Kureren.

Publisert 24. jan. 2014 10:52

Vår spesielle tilknytning til EU er en av de største truslene mot norsk demokrati i dag, mener forskere. Hele tre fjerdedeler av EUs lover gjelder automatisk oss.

Publisert 20. jan. 2014 15:21

Grunnloven er ikke bare et symbol, som vi kan feire med stor bravur. Den har både realitet og autonomi. Grunnloven fastlegger politikkens spilleregler: Den definerer den politiske enhet, bestemmer hvem som skal bestemme og begrenser flertallsmakten.

Publisert 16. jan. 2014 12:49

Vår spesielle tilknytning til EU er en av de største truslene mot norsk demokrati i dag. Tross 200 år med egen Grunnlov, gjelder hele tre fjerdedeler av EUs lover automatisk oss. I praksis setter EØS-avtalen Grunnloven til side.

Publisert 10. jan. 2014 15:35

Vi tar ikke Grunnloven på alvor slik vi har oppført oss siden 1994, sier Erik O. Eriksen til Nationen. Det er ikke Norges Grunnlov, men EUs som i stigende grad faktisk gjelder her til lands.

Publisert 9. jan. 2014 14:31

Norge har gått i integrasjonsfella, som for tiden ikke har noen utgang, skriver Erik O. Eriksen i Dagens Næringsliv. Både utveien gjennom EU-medlemsskap og gjennom oppsigelse av EØS-avtalen og andre avtaler er sperret.

Publisert 13. des. 2013 09:51

I 2014 markerer Norge 200-årsjubileet for den norske Grunnloven, en av verdens eldste grunnlover. Den feires stort, som en hyllest til folkestyre og demokrati. Men den norske grunnloven av 1814 var ikke demokratisk.

Publisert 30. sep. 2013 11:28

Vi må diskutere om Norge i forholdet til EU har importert mye av den praksis Eidsvollsmennene ønsket å sikre seg mot i 1814, skriver John Erik Fossum i Vox Publica. Han har tre kritiske merknader til grunnlovsjubileet.

Publisert 11. sep. 2013 12:06

Løftet fra både Høyre og Arbeiderpartiet om å føre en aktiv Europa-politikk hopper bukk over det grunnleggende problemet i Norges tilknytning til EU, skriver Helene Sjursen i Morgenbladet.

Publisert 16. mai 2012 13:48

Den har gjennomgått noen endringer de siste årene, men det trengs mer debatt om vår snart 200 år gamle grunnlov.

Publisert 23. jan. 2012 15:04

Tirsdag ble utredningen "Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU" overlevert Utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Publisert 2. feb. 2011 16:18

Konstitusjoner blir alltid til i en internasjonal sammenheng og preger og preges av samfunnet det regulerer. Det gjaldt tilblivelsen av Norges grunnlov i 1814 og det er tilfelle i dag i en verden med økt gjensidig avhengighet. Hva er status for Norges grunnlov i dag, sett i lys av de gjennomgripende konstitusjonaliseringsprosessene i Europa de siste årene?