Den eksterne dimensjonen

Framveksten av ein felles europeisk utanriks-, sikkerheits- og forsvarspolitikk har få, om nokon, historiske sidestykke.

ARENA si forsking på dette området fokuserer på:

  • strukturar for beslutningstaking innanfor det kompliserte institusjonelle nettverket som styrer dette politikkområdet
  • korleis politikkområdet skil seg frå den tradisjonelle forståinga av utanriks- og sikkerheitspolitikk
  • om vi er vitne til eit EU som ei ‘humanitær makt’ i internasjonal politikk
     
Publisert 6. okt. 2010 17:25