Den kognitivt-kulturelle dimensjonen

I studiet av eit ‘Kunnskapens Europa’ (Europe of Knowledge) ser ARENA på:

  • korleis ‘Kunnskapens Europa’ er forma og begrunna
  • kapasitetsutvikling, gjennom å studere dynamikken med hensyn til opprettinga av nye institusjonar på feltet
  • nøkkelmekanismane og implikasjonar for implementering av europeisk kunnskapspolitikk

Innanfor studiet av den europeiske ‘offentlege sfæra’ studerer ARENA endringar i form av:

  • legitimiteten til nye institusjonelle oppsett innanfor medieorganisasjonar og av journalistar
  • oppfatningar og det sivile samfunnet
  • mobilisering av borgarane si støtte eller motstand med hensyn til europeisk integrasjon
     
Publisert 6. okt. 2010 17:23 - Sist endret 25. okt. 2010 10:44