Den konstitusjonelle-demokratiske dimensjonen

EU vert ofte sagt å ha eit demokratisk underskot. Kan EU verte demokratisk? I tilfelle, kva form kan dette ta?

ARENA gjennomfører:

  • teoretisk forsking på moglegheita for demokrati utover nasjonalstaten;
  • institusjonelle analyser av konkrete tiltak som er tekne for å bøte på EU sitt demokratiske underskot
  • forsking på utviklinga av ein europeisk konstitusjonell orden, nye styringsformer, samt system for politisk representasjon innanfor ein union med fleirnivåstyre
  • samanlikningar av EU med andre relevante politiske einingar
     

 

Publisert 6. okt. 2010 17:22