Den administrativt-regulative dimensjonen

ARENA analyserer det særskilde institusjonelle oppsettet til den europeiske politiske ordenen, formene for beslutningstaking og desse si innflytelse i form av problemløysing.

ARENA fokuserer på:

  • framveksten av Europakommisjonen som ei autonom, utøvande makt
  • utviklinga av direktorat og tilsyn nasjonalt og på EU-nivå som del av ein ‘unionsadministrasjon’
  • den faktiske gjennomføringa og etterlevinga av EU-normer på nasjonalt nivå
     
Publisert 6. okt. 2010 17:20 - Sist endret 15. okt. 2010 11:31