Delprosjekt

Sist endret 15. okt. 2010 11:31 av sindreeh@uio.no

ARENA analyserer det særskilde institusjonelle oppsettet til den europeiske politiske ordenen, formene for beslutningstaking og desse si innflytelse i form av problemløysing.

Sist endret 6. okt. 2010 17:25 av sindreeh@uio.no

Framveksten av ein felles europeisk utanriks-, sikkerheits- og forsvarspolitikk har få, om nokon, historiske sidestykke.

Sist endret 25. okt. 2010 10:44 av sindreeh@uio.no
Sist endret 6. okt. 2010 17:22 av sindreeh@uio.no

EU vert ofte sagt å ha eit demokratisk underskot. Kan EU verte demokratisk? I tilfelle, kva form kan dette ta?