Deliberasjon i praksis

ARENA sine forskarar deltok som observatørar då EuroPolis gjennomførte eit unikt eksperiment med hensyn til informert beslutningstaking.

Frå live-eksperimentet i Brussel (Foto: EuroPolis)

29.-31. mai 2009 samla 400 europeiske borgarar frå dei 27 EU-landa seg i Brussel for å debattere innvandring, klimaendringar og politikkutformingsprosessen i EU. Deltakarane tilbrakte tre dagar med diskusjon om desse sakene i mindre grupper og dei deltok deretter i plenumssesjonar med ei forsamling av ekspertar og kandidatar til Europaparlamentsvalet.

Publisert 6. okt. 2010 17:36 - Sist endret 25. okt. 2010 10:21