Aktuelle saker

Sist endret 25. okt. 2010 10:21 av sindreeh@uio.no

ARENA sine forskarar deltok som observatørar då EuroPolis gjennomførte eit unikt eksperiment med hensyn til informert beslutningstaking.