English version of this page

EUREX brukerforum

EUREX brukerforum består av personer med erfaring fra ulike deler av NOU-systemet. Både ledere av utredninger, nøkkelpersoner fra offentlig forvaltning, organisasjonsliv og akademia er representert.

Inge Lorange Backer Professor, Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo
Grete Brochmann Professor, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet I Oslo
Kristin Clemet  Daglig leder for Civita (tidligere utdannings- og forskningsminister)
Ingunn E. Ulfsten Fagpolitisk leder, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Jacob Hanssen  Avdelingsdirektør, Arbeids- og sosialdepartementet
Jon M. Hippe  Forskningsleder, Fafo
Ane Hansdatter Kismul Seniorrådgiver, Norges Bondelag
Torill Lødemel Seniorrådgiver, Norges Handelsorganisasjon
Bård Nylund Avdelingsnestleder, LO (tidligere leder for Lansforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner)
Åshild Olaussen  Fagsjef for forskning og høyere utdanning, samfunnspolitikk og helsepolitikk, UNIO
Stein Reegård Tidligere sjeføkonom, LO
Erling G. Rikheim  Avdelingsdirektør, Finansdepartementet
Tom Rådahl Departementsråd, Klima- og miljødepartementet
Heidi Sørensen  Direktør, Klimaetaten, Oslo kommune
Carlo Thomsen Fagdirektør, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Arnulf Tverberg  Avdelingsdirektør, Justis- og beredskapsdepartementet
Astri Tverstøl  Avdelingsdirektør, Finansdepartementet
Publisert 12. sep. 2016 15:56 - Sist endret 16. okt. 2018 14:04