Økonomers innflytelse i offentlig politikkutforming

I samarbeid med Partnerforum arrangerer ARENA seminaret "Økonomers innflytelse i offentlig politikkutforming".

Christensen - bokforside
Johan Christensen presenterer sin nye bok The Power of Economists within the State, en sammenliknende studie av økonomers rolle i embetsverk og utformingen av reformer i fire land. Boka ser nærmere på økonomenes inntog i departementene og hvilken virkning det har hatt på forholdet mellom embetsverk og politikere og på politikkens innhold.

Mer informasjon og påmelding

 

Arrangør

ARENA og Partnerforum
Publisert 29. mars 2017 15:23 - Sist endret 30. mars 2017 09:21