Kommentar: Kunnskapsbasert politikk

Kristin Clemet, medlem av EUREX brukerforum, appellerer til å se kritisk på forskning og på politikere som bruker forskning i en kommentar i Morgenbladet.

Forskere kan, når de dyrkes som popstjerner,­ forblinde fansen og forstyrre debatten, skriver Kristin Clemet i Morgenbladet.

«Cathrine Holst og Johan Christensen er i gang med et stort forskningsprosjekt som skal studere endringer i det norske kunnskapsregimet. De skal blant annet se på "ekspertiseringen" og europeiseringen av offentlige utvalg.

I et litt overordnet perspektiv dreier forskningsprosjektet seg om forholdet mellom forskning og politikk. «Alle» vil gjerne ha en kunnskapsbasert politikk, men hva menes egentlig med det?»

Kunnskapsbasert politikk, www.civita.no (publisert i Morgenbladet, 16. september 2016)

Publisert 10. okt. 2016 11:34 - Sist endret 21. apr. 2022 13:54