English version of this page

Differentiation: Clustering Excellence (DiCE)

DiCE etablerer et stort forskningsnettverk på differensiert integrasjon som skal bidra til bedre informasjonsgrunnlag for beslutningstakere.

Bildet kan inneholde: blå, turkis, linje, arkitektur, mønster.

Om prosjektet

Den overordnede målsetningen med DiCE er å sikre at den sentrale forskningen på differensiering oversettes til policy-relevante råd og blir gjort lett tilgjengelig for politikere, byråkrater og andre relevante målgrupper på europeisk, nasjonalt og regionalt nivå i Europa. Målet er at dette skal gjøre EU bedre rustet for fremtidige differensierings-scenarier. Det åpne og inkluderende nettverket vil bli "Hvem er hvem" av forskerer på differensiering og den europeiske integrasjonsprosessens dynamikk. DiCE bringer sammen koordinatorene til de tre finansierte Horisont 2020 prosjektene på differensiering (EU3D, EU IDEA and InDivEU). 

Prosjektets nettside

Partner institutions

  • European University Institute, Brigid Laffan (koordinator)
  • ARENA Senter for europaforskning, Universitetet i Oslo, John Erik Fossum
  • Instituto Affari Internazionali, Nicoletta Pirozzi
  • Trans European Policy Studies Association (TEPSA), Lucia Mokrá
  • University of Exeter, Sandra Kröger

 

Finansiering

Coordination and Support Action finansiert av EUs Horisont 2020, samfunnsutfordring 6: Governance for the future. 

Prosjektperiode: 1. januar 2020 - 31. desember 2022

 

Publisert 28. okt. 2020 22:37 - Sist endret 19. sep. 2022 16:26

Kontakt

Leder av ARENAs deltakelse

John Erik Fossum, ARENA Centre for European Studies

Koordinator

Brigid Laffan, European University Institute

DiCE nettside