English version of this page

Enhancing Visibility of the Academic Dialogue on EU-Turkey Cooperation (VIADUCT) (avsluttet)

ARENA er partner i det EU-finansierte nettverket VIADUCT, som skal analysere forholdet mellom EU og Tyrkia.

Om prosjektet

Jean Monnet-nettverket 'Enhancing Visibility of the Academic Dialogue on EU-Turkey Cooperation' (VIADUCT) består av 40 partnere fra 36 land, som inkluderer alle EUs medlemsland og Tyrkia, Egypt, Georgia, Irak, Island, Israel, Sveits og Norge.

VIADUCTs overordnede målsetting er å fremme politisk dialog og bidra til utveksling av synspunkter på utviklingen i forholdet mellom EU og Tyrkia. Målet er å forbedre og styrke undervisningen og forskningen på feltet. VIADUCTs målgrupper er akademikere og studenter samt politikere, forvaltning, sivilsamfunn og allmennheten generelt.

VIADUCT identifiserer fire fremtidsscenarier for relasjonene mellom EU og Tyrkia: 

  1. Administrere et skrantende status quo – dette innebærer at EU og Tyrkia forsøker å bevare dagens forhold, til tross for Tyrkias utvikling i autoritær retning, EUs Brexit-forhandlinger og konflikter i unionens nærmeste nabolag.
  2. Utvide og oppgradere eksisterende samarbeidsformer, som tollunionen og flyktningavtalen – som det kan bli tilrettelagt for gjennom økt differensiert integrasjon i EU i kjølvannet av «Brexit».
  3. Reaktivering av tiltredelsesprosessen – selv om dette for øyeblikket er et lite sannsynlig scenario i lys av den politiske utviklingen i Tyrkia, stillstanden i Kypros-konflikten og en generell stagnasjon i EUs utvidelsesprosess, kan ikke scenariet overses i faglige diskusjoner.
  4. Håndtere en vanskelig eller fiendtlig innstilt nabo – dette er et konfliktscenario der forholdet mellom EU og Tyrkia drives av økende fremmedgjøring som utelukker enhver form for fleksibelt samarbeid. 

Hovedansvarlig ved ARENA er John Erik Fossum.

FinansieringEU-flag

VIADUCT er et Jean Monnet-nettverk finansiert av EU-programmet Erasmus+.  

Prosjektperiode: 1. september 2017 – 31. august 2020.

Mer informasjon

Se VIADUCTs engelske nettside for mer informasjon om nettverkets forskning, publikasjoner og arrangementer.

Emneord: EU, Tyrkia, Europeisk integrasjon
Publisert 23. nov. 2017 13:23 - Sist endret 12. juli 2021 14:52