English version of this page

Post-Brexit Europe: Lessons from the European Economic Area (PELEEA)

ARENA er partner i PELEEA, et Jean Monnet-nettverk som studerer konsekvensene av Brexit for Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS).

Illustrasjon: colourbox25110423

Om prosjektet

Da velgerne i Storbritannia stemte for å forlate EU, ble en av vår tids mest presserende politiske utfordringer hvordan vi skal rekonseptualisere europeisk integrasjon. Post-Brexit Europe: Lessons from the European Economic Area (PELEEA) har som formål å bidra til denne debatten med utgangspunkt i de unike og svært relevante erfaringene til Island, Liecthenstein og Norge, som har strukturert sin tilknytning til EU gjennom medlemskap i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS).

Prosjektet er et Jean Monnet-nettverk finansiert av EU-programmet Erasmus+. Prosjektet ledes av Institutt for internasjonale relasjoner og Senter for studier av småstater (Universitetet på Island), i nært samarbeid med ARENA Senter for europaforskning, Universitetet i Cambridge og forskningssenteret ‘The Liecthenstein-Institut’.

Det toårige prosjektet vil inkludere en rekke workshoper og andre arrangementer i Oslo, Cambridge, Brussel og Reykjavik. Korte policy-anbefalinger vil bli publisert etter hver workshop. Målet på slutten av prosjektet er å publisere en bok som utforsker hva som må til for å bygge en vellykket modell for tilknytning til EU.

 

Partnere

  • Institute of International Affairs (IIA) og Centre for Small State Studies, Universitetet på Island (Johanna Jonsdottir) (koordinator)
  • ARENA, Universitetet i Oslo (John Erik Fossum)
  • Department of Politics and International Studies, Universitetet i Cambridge (Julie Smith)
  • The Liechtenstein-Institut (Christian Frommelt)

 

FinansieringEU-flag

PELEEA er et Jean Monnet-nettverk finansiert av EU-programmet Erasmus+.  

 

Prosjektperiode: 1. september 2017 – 31. august 2019.

 

Emneord: EU, Brexit, Storbritannia, EØS-avtalen, EØS, EFTA
Publisert 31. juli 2018 11:09 - Sist endret 31. juli 2018 13:10

Kontakt

Akademisk koordinator: Dr. Jóhanna Jónsdóttir, Institutt for internasjonale relasjoner, Universitetet på Island 

Professor Baldur Thorhallsson, Fakultet for statsvitenskap, Universitetet på Island 

Administrativ koordinator: Tómas Joensen, Centre for Small State Studies, Universitetet på Island

 

Akademisk koordinator ved ARENA: Professor John Erik Fossum

Administrativ koordinator ved ARENA: Maria Dikova

 

PELEEAs nettside